REGLER OG LEJEBETINGELSER

 

1 Erstatningspligt:

Lejer har fuld erstatningspligt for enhver skade og bortkomst, brand, tyveri hærværk af lejede, imens teltet er i lejers varetægt. Ved eventuelle fejl eller skader på lejede ved levering, skal udlejer gøre opmærksom på dette inden lejede tages i brug, da teltet ellers betragtes som værende leveret fejlfrit i lejers varetægt. Materielle skader på ejendom ved benyttelse af teltet, er lejers ansvar.

Personskader i forbindelse med benyttelse af lejede (f.eks. Brand, faldulykker, slagulykker) er lejers ansvar.

Nedgravet vandrør, kloak eller lignende skal oplyses til udlejer skriftligt. Ellers betragtes opsætning området som frit, og eventuelle skader er lejers ansvar

2 Bestilling

Det er lejers ansvar at tjekke om ordrebekræftelsen er korrekt og ifølge lejers forventninger.

Det leje er først bestilt når lejer har modtaget en ordrebekræftelse.

3 Afhentning

Afhentning sker efter aftale.

Afleveres lejede senere end aftalt tilskrives 25% af leje prisen per. Dag.

4 Betaling

Alle priser er inkl. 25% moms.

Alle telte er inkl. opsætning.

Priser er gældende for brug en gang.

Betaling sker på konto senest 7 dage før opsætning.

Eller ved opsætning enten på MobilePay eller kontant.

5 Opsætning

Opsætning sker normalt 1-3 dage før brugs dato med mindre andet er aftalt.

Er der kun mulighed for at opsætte teltet i et bestemt tidsrum skal dette oplyses ved bestilling.

Det er kundens ansvar at skaffe tilladelse til opsætning

5 Opsætning

Når teltet er opsat er det lejers ansvar at dagligt tilse teltet samt spænde barduner.

Der må ikke bruges tape til udsmykning at teltet.

Gulvet følger terræn, med mindre andet er skriftligt aftalt.

6 Generelt

Ønsker lejer at slå græsset inden opsætning skal græsset opsamles. Afklippet græs sætter sig i tagdugen under opsætningen og kan senere drysse ned på bordene/maden. Desuden kan græsset også farve teltdugen grøn.

Sørg for at pladsen hvor teltet skal stå er ryddet og større ujævnheder er planet ud, da gulvet følger græsplænen eller underlaget.

Stole og borde kan lave mærker i gulvet/terrassen, dette er udlejer ikke ansvarlig for.

7 Sikkerhed

Alt udsmykning skal være af brandsikker materiale.

Udlejer leverer gratis en brandslukker med til alle telte, tages brandslukkeren i brug faktureres der 300,- inkl. Moms.

Teltstænger, duge eller pløkker må ikke afmonteres efteropsætning.

8 forhold På opsætning stedet

Kan nedenstående ikke opfyldes skal lejer stille med to mand til ind og udbæring. Eller kontakte udlejer for pris.

max 30m fra parkering (bil med stor trailer) til opsætnings stedet.

Der skal min være 70 cm i bredden.  

Der må ikke være trapper eller stejle skråninger.

 

Rigtig god fest!

Mvh. Silkeborg-teltudlejning.